ŁĘCZYCA

Ulica Zamkowa 1

Zamek królewski w Łęczycy wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W roku 1406 został on spalony przez krzyżaków, lecz po niedługim czasie odbudowany, gdyż już w roku 1409 zjawił się tu sam Władysław Jagiełło. W drugiej połowie XV wieku w zamku wybuchł olbrzymi pożar, który zrujnował całą budowlę. Odbudowy w latach 1563/1565, podjął się starosta łęczycki, Jan Lutomirski. Kolejne klęski dotknęły warownię podczas potopu szwedzkiego i wojny północnej , kiedy zamek uległ całkowitej dewastacji. W XVIII/XIX wieku władze pruskie próbowały bezskutecznie zabezpieczyć ruiny, ale doszło do dalszej rozbiórki i zawalenia się wieży bramnej.

Galeria – 2013

Lokalizacja – GPS: 52.058924° 19.203758°