ŁOWICZ

Ulica Zamkowa 1

Murowany zamek w Łowiczu wzniesiony został w XIV wieku na polecenie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. Pierwszej dużej rozbudowy warowni dokonał na początku XVI wieku arcybiskup Jan Łaski, a jego następca Jakub Uchański wybudował na podzamczu renesansowy pałac zwieńczony attyką. Na przełomie XVI/XVII wieku całe założenie otoczono wałem ziemnym z bastionami. Pomimo tych zabiegów warownia nie przeciwstawiła się naporowi wojsk szwedzkich i we wrześniu 1655 roku poddała się bez walki. Odbudowywany po zniszczeniach zamek na krótko odzyskał swój dawny blask jednak niedługo potem rozpoczął się jego powolny upadek. Skupiona na nowych rezydencjach w Wolborzu i Skierniewicach władza kościelna ograniczyła inwestycje w dotychczasową siedzibę. W zamku ulokowano fabrykę płótna, a po pożarze w 1794 roku zaczęto rozbierać mury. W XIX stuleciu przez tereny zamkowe poprowadzono drogę, a podczas I wojny światowej na obszarze zajmowanym niegdyś przez zamek górny Niemcy założyli cmentarz wojenny.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 52.110643° 19.929235°