GOŚLUB

Powiat łęczycki

Różne źródła podają sprzeczne daty budowy pałacu w Goślubiu. Według jednych rezydencja została wzniesiona w końcu XVIII wieku, a inne podają rok 1840. Zgodność natomiast panuje co do nazwiska architekta, autorem projektu był Józef Hauss, a w okresie międzywojennym pałac należał do barona Wandalina Maltzana. Ciekawostką jest fakt, że wychował się tutaj Jan Chęciński, autor libretta do „Strasznego dworu”.

Galeria – 2014

Lokalizacja – GPS: 52.098582° 19.452405°