INOWŁÓDZ

Powiat tomaszowski

Historycy mówią, że w XIV wieku zamek zbudował Kazimierz Wielki i oddał go na własność Janowi i Abrahamowi Niemirom Nowodworskim herbu Nałęcz. W czasie pierwszej wojny szwedzkiej zamek został zniszczony i od tego czasu nie był odbudowywany przez ponad trzysta lat. W XIX wieku dalszych zniszczeń dopełniła rozbiórka murów oraz budynków zamkowych, które stały się źródłem kamienia dla okolicznej ludności. Wśród mieszkańców inowłodzkich utrzymuje się podanie, że w zamkowych piwnicach ukryte są skarby i że prowadzi do nich tajne przejście od kościoła Świętego Idziego, do którego podobno na msze wieczorne chodziła Królowa Bona.

Galeria – 2014

Lokalizacja – GPS: 51.523801° 20.220441°