BESTWINA

Powiat bielski

W 1808 roku ówczesny właściciel tutejszego majątku, Jerzy Dobry Dobrzański, odsprzedał Bestwinę wraz z istniejącym tu dworem arcyksięciu Karolowi Ludwikowi Habsburgowi z Żywca. W latach 1824/1826 z inicjatywy arcyksięcia, wzniesiony został pałac w stylu późno klasycystycznym. Początkowo umieszczono tutaj zarząd miejscowych dóbr, następnie zaś administrację lasów. Naturalną koleją rzeczy w 1847 roku właścicielem pałacu stał się syn Karola, Albrecht, po nim zaś Karol Stefan. Przekazał on tutejsze dobra synowi, Leonowi Karolowi, który w 1933 roku zamieszkał tutaj wraz z żoną Marią Klothildą. Pałac był kilkukrotnie modernizowany i remontowany, ale nie wpłynęło to w znaczący sposób na zmianę jego wyglądu.

Galeria – 2014

Lokalizacja – GPS: 49.896621° 19.059765°