CHUDÓW

Powiat gliwicki

Zamek wzniesiony został przez szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic w pierwszej połowie XVI wieku. W latach 1706/1767 właścicielami Chudowa byli Foglarowie, którym przypisuje się rozbudowę zamku. Jak podają źródła historyczne, należał on wówczas do najwspanialszych rezydencji na Śląsku, gdzie odbywały się liczne bale i przyjęcia. Jednak po roku 1768 obiekt dość często zmieniał właścicieli co spowodowało, że tracił on swój prestiż. Ostatnia przebudowa miała miejsce po roku 1837, kiedy właścicielem rezydencji został baron Aleksander von Bally, jednak po pożarze, który wybuchł w 1875 roku, zamek został rozebrany i przekształcony w modną wówczas romantyczną ruinę.

Galeria – 2019

Lokalizacja – GPS: 50.223826° 18.772441°