ZŁOTY POTOK

Powiat częstochowski

W pobliżu szesnastowiecznego dworu obronnego generał Wincenty Krasiński wybudował klasycystyczny pałac. Budowę ukończono w 1856 roku, a rok później w majątku spędzał wakacje syn Wincentego i Marii z Radziwiłłów, późniejszy wieszcz Zygmunt Krasiński. Dziedziczką majątku została córka poety Maria, żona hrabiego Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Rodzina Raczyńskich na początku XX wieku przebudowała pałac, nadając mu dzisiejszy kształt.

Galeria – 2010

Lokalizacja – GPS: 50.713853° 19.439813°