KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Powiat ząbkowicki

W 1838 roku właścicielka dóbr kamienieckich, królewna niderlandzka Marianna Orańska, zleciła budowę pałacu na wzgórzu zamkowym. Fundatorka wybrała miejsce, owiane romantyczną legendą, na którym w 1096 roku książę Brzetysław II zbudował zamek. Jako inspirację dla projektu wskazała krzyżacką twierdzę w Malborku i zleciła wykonanie prac Karlowi Friedrichowi Schinklowi, jednemu z najwybitniejszych architektów swojej epoki. Budowa trwała ponad trzydzieści lat, na co wpływ miał stan zdrowia Schinkla, wydarzenia historyczne i skandale obyczajowe. W roku 1848 prace przerwano z powodu rozwodu królewny z Albrechtem Hohenzollernem. Wznowiono je dopiero w 1853 roku. Za oficjalną datę zakończenia budowy uznaje się 8 maja 1872 roku, kiedy nastąpiło odsłonięcie pomnika Nike, ustawionego na jedenastometrowej kolumnie przed pałacem. W efekcie wieloletnich wysiłków powstał obiekt tak ogromny, że już rozwiedziona Marianna nigdy nie spotkała swojego byłego męża, gdy oboje odwiedzali kamieniecką rezydencję w tym samym czasie. W 1873 roku z okazji ślubu swojego syna Fryderyka Marianna przekazała mu zarząd nad całością dóbr śląsko-kłodzkich, w tym również nad pałacem. Ostatnim przedwojennym właścicielem posiadłości był wnuk Marianny Fryderyk Henryk Hohenzollern.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 50.520940° 16.880819°