KARCZYCE

Powiat średzki

Pierwsza wzmianka o folwarku w Karczycach pochodzi z 1343 roku, ale o istnieniu siedziby właścicieli nic nie wiadomo. Budowa neorenesansowego pałacu jest datowana na koniec XIX wieku lub na przełom XIX/XX wieku. Żadne opracowania nie wskazują fundatora obiektu, może dlatego że właściciele posiadłości w tym okresie często się zmieniali. W 1840 roku, Karczyce odziedziczył po ojcu Johann Samuel Gottlob Wilhelm Ruprecht, który podzielił tutejsze dobra między swoich synów. W 1886 roku, w księgach adresowych jako właściciela posiadłości wskazuje się Friedricha Ruprechta, a w 1891 roku już jego spadkobierców. W 1892 roku majątek kupił pułkownik Alfred Sckuhr, po którego śmierci w 1926 roku dobra odziedziczyła żona, a później synowie Curt i Alfred.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 51.102328° 16.742496°