SZKLARY GÓRNE

Powiat lubiński

W miejscu pałacu już w pierwszej połowie XIV wieku znajdował się zamek, pełniący funkcję strażnicy granicznej. W latach 1715/1725 z inicjatywy hrabiego d’Hautois de Bronne z Lotaryngii wzniesiono pałac w stylu barokowym. Hrabia d’Hautois de Bronne nie mając potomstwa w linii prostej, przekazał pałac wraz z dobrami bratankowi, hrabiemu Clairon d’Haussonville. W rękach tego rodu pałac znajdował się przez kolejne sto lat, a później często zmieniał właścicieli. W 1900 roku hrabia Franz von Ballestrem przebudował pałac nadając mu styl neobarokowy. Dziesięć lat później budowlę poszerzono o dwa boczne symetryczne skrzydła.

Galeria – 2015

Lokalizacja – GPS: 51.440844° 16.092349°