WROCŁAW

Plac Biskupa Nankiera 1

Gotycki dwór wzniesiony został około 1363 roku, prawdopodobnie dla księcia Bolesława II. Kolejni książęta opolscy wielokrotnie przebudowywali budynek przystosowując go do własnych potrzeb. Istniejący obecnie neoklasycystyczny dwór jest wynikiem przebudowy prowadzonej w XIX wieku.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 51.112636° 17.036201°