WROCŁAW

Ulica Karola Szajnochy 10

Bankier i kupiec, właściciel podwrocławskiego majątku Nowy Dwór, Gideon III von Pachaly odkupił od swojej krewnej działkę przy ówczesnej ulicy Roßmarkt i rozpoczął budowę rezydencji rodowej o czym informuje inskrypcja na fasadzie: „Gideon von Pachaly od podstaw zbudował ten dom, prace rozpoczynając 19 maja 1785 i kończąc w roku 1787”. Lokalizacja pałacu nie była przypadkowa, ponieważ sąsiadował on z rezydencją monarszego rodu Hohenzollernów. Sam von Pachaly był urzędnikiem królewskim, odpowiedzialnym za pobór podatków. W 1802 roku, jego córka Juliane Florentine von Pachaly poślubiła bliskiego kuzyna Karla Duciusa von Wallenberga. Syn tej pary Gideon I von Wallenber-Pachaly, w 1841 roku doprowadził do oficjalnego scalenia dwóch arystokratycznych nazwisk oraz rodowych herbów. On też przejął wrocławski pałac po dziadkach i rodzicach i przekazał go swojemu synowi Gotthardowi. W latach 1884/1922 w części pomieszczeń pałacowych mieścił się Konsulat Królestwa Szwecji, gdzie przez 43 lata funkcję konsula pełnił Gotthard von Wallenberg-Pachaly.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 51.108803° 17.028852°