BRONISŁAW

Powiat mogileński

W skutek kasaty mienia klasztoru w Strzelnie, ziemie w Bronisławiu nabył młynarz z Młynka i on prawdopodobnie około 1870 roku wystawił pierwszy dwór. W okresie międzywojennym, ówcześni właściciele majątku Bronisława z Rozmarynowskich z mężem Józefem Kotasem rozbudowali obiekt nadając mu neoklasycystyczny charakter, typowym dla dworów polskich.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 52.650533° 18.118042°