GOLUB – DOBRZYŃ

Ulica PTTK 13

Zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku, kilkakrotnie był zajmowany przez wojska polskie i ponownie wracał pod zarząd krzyżacki. Ostatecznie na podstawie pokoju toruńskiego z 1466 roku zamek włączono do Królestwa Polskiego, przeznaczając go na siedzibę starosty, którym został Ulryk Czerwonka. W latach 1616/1623 przebudowany na polecenie siostry króla Zygmunta III Wazy – Anny, która objęła starostwo golubskie. Po jej śmierci w 1625 roku zamek zaczął podupadać. Niszczony podczas wojen szwedzkich i napoleońskich dopiero po II wojnie światowej odzyskał dawną świetność. W 1977 roku na zamku odbyła się jedna z pierwszych w Polsce rekonstrukcji historycznych, podczas której duch Anny Wazówny w białej szacie ukazał się zebranym gościom.

Galeria – 2010

Lokalizacja – GPS: 53.115398° 19.049773°