ŁABUNIE

Powiat zamojski

Pałac zbudował w drugiej połowie XVIII wieku Jan Jakub Zamoyski ze swą żoną Ludwiką z domu Poniatowską. Następnymi właścicielami obiektu byli Tarnowscy oraz Szeptyccy. Aleksander Szeptycki przekazał pałac w latach dwudziestych XX wieku zakonnicom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, zgodnie z ostatnią wolą jego córki Zofii, którą siostry opiekowały się w czasie choroby.

Galeria – 2013

Lokalizacja – GPS: 50.651475° 23.379507°