BOBREK

Powiat oświęcimski

Pałac zbudowała po 1771 roku hrabina Teresa Wielopolska z książąt Sułkowskich, wykorzystując fundamenty zamku zniszczonego w czasie potopu szwedzkiego. Linię Wielopolskich zakończył Ignacy, jego córka Barbara, około roku 1830 wyszła za mąż za hrabiego Kazimierza Potulickiego i tutejsze dobra wniosła w posagu. Potuliccy znacznie rozbudowali pałac. W roku 1877 w wyniku kolejnego małżeństwa, tym razem Marii Gabrieli Potulickiej z księciem Bohdanem Michałem Ogińskim, Bobrek ponownie zmienił właściciela. Na początku XX wieku z inicjatywy księżnej Marii Ogińskiej nastąpiła przebudowa pałacu. Przed I wojną światową bobrowieckie dobra stały się własnością książąt Sapiehów. W roku 1939 ostatni przedwojenny właściciel majątku książę Adam Zygmunt Sapieha na kilka dni przed wkroczeniem Niemców wywiózł najcenniejsze wyposażenie pałacu.

Galeria – 2012

Lokalizacja – GPS: 50.067530° 19.256913°