MODLNICA

Powiat krakowski

Dwór rodu Konopków herbu Nowina. W 1782 roku majątek trafił w ręce Józefa Konopki i jego żony Teresy z Skotnickich. Kilkukrotnie przebudowywana rezydencja często gościła artystów, profesorów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i okolicznych arystokratów wyznających maksymę „wszyscyśmy bracia kontuszowi”. Dobra modlnickie pozostawały w rękach rodziny do 1945 roku, kiedy to wdowa po Adamie Konopce została zmuszona do opuszczenia posiadłości.

Galeria – 2018

Lokalizacja – GPS: 50.130882° 19.864161°