OSIEK

Powiat oświęcimski

Pierwsze wzmianki mówiące o dworze obronnym w Osieku pochodzą z 1653 roku, ale prawdopodobnie dwór istniał w tym miejscu dużo wcześniej. W 1784 roku majątek kupił baron Karol Wacław Larisch, który dokonał gruntownej przebudowy budowli. Obecny kształt pałacu jest efektem kolejnej przebudowy, jakiej dokonał syn barona, Karol Józef Larisch, około 1840 roku. Pałac był w posiadaniu rodziny Larischów niemal do końca XIX wieku. W 1885 roku zaniedbaną i zadłużoną posiadłość wykupił baron Oskar von Rudziński i przywrócił jej dawny blask.

Galeria – 2012

Lokalizacja – GPS: 49.959975° 19.238619°