SIARY

Powiat gorlicki

Pierwotnie w miejscu dzisiejszego pałacu znajdował się drewniany dwór Dembowskich, którego początki sięgają XIV wieku. Pod koniec XIX wieku teren został wykupiony przez Długosza od jego przyszłego teścia, Władysława Dembowskiego. Z inicjatywy nowego właściciela w latach 1906/1908 został wybudowany eklektyczny pałac z elementami secesji. W grudniu 1928 roku wybuchł pożar, który zniszczył pałac, ale został on odbudowany w niezmienionym kształcie. Po śmierci fundatora w 1937 roku majątek przejął jego syn, Tadeusz, który opuścił Siary w 1941 roku.

Galeria – 2011

Lokalizacja – GPS: 49.636830° 21.183795°