WIELICZKA

Ulica Zamkowa 8

Podwaliny pod budowę zamku dał w XIII wieku książę Henryk IV Probus, który widział potrzebę wybudowania rezydencji dla zwierzchnika krakowskiej Żupy. Rozwój miasta i zamku nastąpił za panowania Kazimierza Wielkiego. Przez sześćset pięćdziesiąt lat zamek ulegał pożarom, wojnom, oblężeniom i innym katastrofom, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt dzisiejszej budowli. Najdotkliwsze zniszczenia powstały na skutek bombardowania wojsk radzieckich w 1945 roku.

Galeria – 2012

Lokalizacja – GPS: 49.983879° 20.059678°