PŁOCK

Ulica Tumska 2

W końcu XIII wieku rozpoczęto wznoszenie zamku, który przybrał ostateczną formę murowanej fortecy za czasów Kazimierza Wielkiego. Zamek był siedzibą książąt mazowieckich do końca XV wieku. W wyniku osunięcia się skarpy wiślanej w 1532 roku obiekt uległ uszkodzeniu. Został przebudowany w 1538 roku i oddany w użytkowanie zakonu benedyktynów. W okresie wojen ze Szwedami zamek został znacząco uszkodzony, najpierw w 1657, a potem w 1705 roku. Po remoncie powstało tu opactwo benedyktyńskie, które istniało do 1781 roku. Po wejściu Płocka w granice Prus władze część murów rozebrały, a zabudowania przeznaczyły na cele gospodarcze. Od 1865 roku do wybuchu II wojny światowej mieściło się tu seminarium duchowne.

Galeria – 2015 i 2021

Lokalizacja – GPS: 52.541296° 19.688541°