WARSZAWA

Plac Zamkowy 2

Pałac został przebudowany w latach 1698/1701 dla podkomorzego wielkiego koronnego Jerzego Dominika Lubomirskiego z willi Wawrzyńca Reffusa. W 1777 roku pałac został zakupiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego z przeznaczeniem na mieszkania dla dworzan i włączony do zabudowań zamkowych. Odziedziczyła go w roku 1813 Maria Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa, która sprzedała gmach carowi Aleksandrowi I. Od roku 1918 pałac pełnił funkcję gmachu reprezentacyjnego Rzeczypospolitej. Swoją nazwę „Pałac pod Blachą” zawdzięcza przebudowie prowadzonej w latach, 1720/1730, kiedy dach zyskał blaszane pokrycie.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 52.247211° 21.016351°