JAMY

Powiat oleski

Pałac wybudowany został pod koniec XIX wieku. Trudno jednoznacznie wskazać fundatora budowy, ale w księdze adresowej z 1905 roku jako posiadacza majątku w Jamach, wymienia się hrabiego Alberta Krauta. Ostatnimi właścicielami majątku przed zakończeniem II wojny światowej była rodzina von Pratsch.

Galeria – 2014

Lokalizacja – GPS: 50.964618° 18.387861°