OTMUCHÓW

Powiat nyski

W pierwszej połowie XII wieku, papież Hardian nadał ziemię otmuchowską we władanie biskupom wrocławskim. W drugiej połowie XIII wieku stał zamek, który musiał pełnić ważną funkcję obronną, skoro tutaj właśnie schronił się biskup wrocławski Tomasz II w czasie jego konfliktu z księciem śląskim Henrykiem IV Probusem. Po zakończeniu sporu odbudowy zamku w latach 1341/1376, podjął się biskup Przecław z Pogorzeli. Budowla, z powodu mieszczącego się tu skarbca biskupów, była wielokrotnie atakowana i niszczona. W latach 1484/1485 warownię w stylu późnego gotyku przebudował biskup Jan IV Roth, a sto lat później biskup Andrzej Jerin przekształcił średniowieczny zamek w renesansową rezydencję. Zrujnowany wojną trzydziestoletnią obiekt został ponownie odbudowany przez Karola Ferdynanda Wazę oraz Franciszka Ludwika Neuburga. Zamek stał się ulubioną siedzibą biskupów wrocławskich. Nie szczędzili oni środków na jego ciągłe unowocześnianie i dostosowywanie do różnych potrzeb właścicieli. Tu między innymi powstały słynne „końskie schody” umożliwiające przemieszczanie się z lektyką z dziedzińca do apartamentów na piętrze. W 1741 roku podczas wojny prusko-austriackiej zamek został zbombardowany, a w 1810 roku księstwo biskupie zostało zsekularyzowane i przejęte przez władze pruskie. Wówczas rozebrano skrzydło południowe i zachodnie oraz część murów zamkowych i w ich miejscu utworzono rozległy ogród.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 50.463868° 17.171856°