PACZKÓW

Powiat nyski

Nieistniejący obecnie zamek zbudowany został w końcu XIII wieku przez księcia świdnicko-ziębickiego Bolka Wysokiego. Obiekt był wzmiankowany w 1301 roku, jego istnienie potwierdza się także w przekazach źródłowych z 1335 i 1344 roku. Warownia została bezpowrotnie zniszczona na początku XV wieku, ale w dobrym stanie przetrwały średniowieczne fortyfikacje miejskie. Elementami zachowanych obwarowań Paczkowa są trzy wieże – Wrocławska, Kłodzka i Ząbkowicka oraz brama Nyska.

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 50.462723° 17.004353°