LESKO

Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 7

Zamek rodziny Kmitów zbudowany został po spustoszeniu rodowej siedziby jaką wcześniej był „Zamek Sobień”. Budowę ukończono już po śmierci fundatora, Piotra Kmity, który zmarł w 1553 roku. Majątek odziedziczyła jego żona Barbara, która wkrótce ponownie wyszła za mąż, a majątek leski podzieliła pomiędzy dwie siostry zmarłego. Katarzyna, żona Stanisława Stadnickiego otrzymała zamek, który w rękach tej rodziny pozostał do połowy XVIII wieku. Stadniccy trzykrotnie przeprowadzali remont zamku zmieniając całkowicie jego pierwotny wygląd. Dziedziczka, Teresa Stadnicka wniosła zamek w posagu mężowi Józefowi Ossolińskiemu. Kolejnymi właścicielami dóbr byli Mniszchowie i Krasiccy. W XIX wieku syn, a następnie wnuk Edmunda Krasickiego, prowadzili trwającą przez 38 lat przebudowę zamku, która zmieniła obiekt w klasycystyczno-neorenesansową willę włoską.

Galeria – 2011

Lokalizacja – GPS: 49.469376° 22.325491°