TARNOBRZEG

Ulica Sandomierska 27

Budowa „Zamku Dzikowskiego” została zapoczątkowana w XV wieku przez ród Tarnowskich herbu Leliwa. W XVII wieku siedziba rodowa została powiększona, najpierw przez Michała Stanisława, a następnie w drugiej połowie tego wieku przez Jana Stanisława Tarnowskiego. Kolejnej przebudowy dokonał Jan Jacek Tarnowski w XVIII wieku. W 1809 roku w wyniku działań wojennych zamek został poważnie uszkodzony i chylił się ku ruinie. Dopiero w 1830 roku senator Jan Feliks Tarnowski, który zamieszkał w Warszawie wyremontował obiekt i przeznaczył go na skarbnicę pamiątek narodowych.

Galeria – 2011 i 2019

Lokalizacja – GPS: 50.579581° 21.676651°