GDAŃSK OLIWA

Ulica Cystersów 18

Najstarsza część budowli, czyli „Stary Pałac”, powstał w XV wieku, w stylu gotyckim. Po 1577 roku, budynek został powiększony do dzisiejszych rozmiarów i służył opatom do końca XVI wieku. W pierwszej połowie XVII wieku dobudowano do niego „Nowy Pałac”. Budynek otrzymał ostateczny kształt o wystroju barokowym w trakcie przebudowy w latach 1754/1756, której fundatorem był ostatni opat klasztoru cystersów Jacek Rybiński. W 1831 roku nastąpiła likwidacja klasztoru oliwskiego, a jego dobra zostały rozdzielone pomiędzy miasto Gdańsk i króla pruskiego.

Galeria – 2012 i 2019

Lokalizacja – GPS: 54.410900° 18.560000°