POBOROWO

Powiat bytowski

Barokowy pałac w Poborowie nie ma swojej udokumentowanej historii. Jedne źródła datują go na XVIII wiek, a inne na początek lub koniec XIX stulecia. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że fundatorami pałacu byli von Puttkamerowie, którzy Poborowo wymieniali jako jedno ze swoich gniazd rodowych. Ostatnimi właścicielami posiadłości przed wybuchem II wojny światowej byli bracia Nikolaus i Richard von Puttkamer.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 54.212564° 17.165381°