RUNOWO

Powiat słupski

Groß Runow już w XV wieku wzmiankowane było jako lenno rodziny von Grumbkow. W 1690 roku Joachim Ernst von Grumbkow ufundował we wsi klasztor dla ubogich panien, a w spisie Prowincji Pomorskich z 1784 roku, sporządzonym przez Brüggemanna, wspomniany jest pałac z folwarkiem młynem wodnym i kuźnią. Prawdopodobnie na początku XIX wieku poprzez koneksje małżeńskie, majątek trafił do rodu von Boninów. W latach trzydziestych zbudowali oni eklektyczny pałac, a w 1855 roku z części majątku utworzyli majorat Łupawa. Po śmierci Ernsta von Bonin w 1931 roku dobra runowskie przeszły w ręce von Puttkamerów z gałęzi barcińskiej.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 54.470047° 17.560012°