WIELKA WIEŚ

Powiat słupski

Zachodnia część pałacu datowana jest na XVIII wiek, kiedy majątek należał do rodu von Stojentinów lub von Podewilsów. Pod koniec XVII wieku Wielka Wieś poprzez małżeństwo Barbary von Stojentin z Casparem von Podewils znalazła się pod zarządem Podewilsów, ale w 1771 roku majątek ponownie wymieniany był jako własność dziedziczna von Stojentinów. Skrzydło wschodnie pałacu dobudowano w drugiej połowie XIX wieku dla rodu von Mitzlaff, co potwierdza ich tarcza herbowa na frontonie ryzalitu.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 54.564925° 17.359666°