SMOLAJNY

Powiat olsztyński

Barokowy pałac będący letnią rezydencją biskupów warmińskich zlecił wybudować w latach 1741/1746 biskup Adam Stanisław Grabowski. Jednak lata świetności majątku przypadają na rządy jego następcy, słynnego satyryka i bajkopisarza Ignacego Krasickiego, który założył park w stylu angielskim, ufundował zwierzyniec słynący z hodowli jeleni i danieli, wzniósł nową wieżę bramną i kilka innych budowli ogrodowych. W okresie przynależności do Prus pałac pełnił nadal swą funkcję letniej rezydencji biskupiej, a ponadto był popularnym miejscem licznych polowań, w których lubowała się arystokracja.

Galeria – 2015

Lokalizacja – GPS: 54.025724° 20.391489°