ŁABISZYNEK

Powiat gnieźnieński

Około 1775 roku Józef Kołudzki wybudował we wsi parterowy dwór, poprzedzony gankiem z trójkątnym naczółkiem. Pierwszej zasadniczej przebudowy budynku, polegającej na adaptacji poddasza dokonał Onufry Gozimirski na początku XIX wieku. W latach późniejszych od wschodu została dobudowana piętrowa część usytuowana prostopadle do bryły głównej, a od zachodu dobudowano dwa aneksy, piętrowy i parterowy. Z uwagi na często zmieniających się właścicieli posiadłości trudno przypisać kolejne etapy przebudowy dworu do właściwych osób.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 52.589511° 17.622483°