CZERNIEJEWO

Powiat gnieźnieński

Pałac wzniesiony został na polecenie Jana Lipskiego, generała wojsk koronnych i jego żony Marianny z Koźmińskich. Budowę późnobarokowej rezydencji rozpoczęto w 1771 roku, ale już w trakcie jej realizacji powstały nowe koncepcje, które sprawiły, że pałac nabrał charakteru klasycystycznego, a jego budowa z niewielkimi przerwami trwała do 1790 roku. W 1800 roku przed wejściem głównym dobudowano czterokolumnowy portyk wysunięty przed linię elewacji. Kolejne przebudowy pałacu realizowała rodzina Skórzewskich, która weszła w posiadanie majątku poprzez ślub jedynej córki generała Heleny Marii z Józefem Ignacym Skórzewskim. Dobudowano wówczas boczne oficyny, w których przechowywano bardzo wartościowy księgozbiór oraz liczne dzieła sztuki. W pierwszych dniach września 1939 roku, ówcześni posiadacze Czerniejewa, hrabia Zygmunt Władysław Skórzewski wraz z żoną, księżniczką Leontyną z domu Radziwiłł uciekli do Nieborowa tuż przed wkroczeniem do pałacu wojsk niemieckich.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 52.433566° 17.489033°