KOŁACZKOWO

Powiat gnieźnieński

Początki siedziby ziemiańskiej w Kołaczkowie sięgają XVI wieku, jednak częste zmiany właścicieli nie pozwalają na jednoznaczne wskazanie inicjatora budowy dworu. Znaczący w dziejach wsi okazał się rok 1846, kiedy właścicielem majątku został baron Aleksander von Graeve. On to postawił gorzelnię i nowe budynki gospodarcze, a kiedy w 1850 roku ożenił się z Emilią Koczorowską zabrał się za budowę pałacu. Ostateczny, znany obecnie kształt rezydencja uzyskała po roku 1910 za sprawą przebudowy prowadzonej przez Jana Nepomucena Mukołowskiego i jego żonę Franciszki z Grabskich.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 52.460829° 17.785003°