MIERZEWO

Powiat gnieźnieński

W latach czterdziestych XIX wieku właścicielem Mierzewa został Teodor Tadeusz Kaczkowski. Majątek zakupił przy dużym wsparciu finansowym swojego teścia Witolda Rose, ale po kilku latach Honorata Kaczkowska z domu Rose zmarła, a wdowiec ożenił się ponownie z Kamilą Ignatowską. Wtedy Kaczkowscy wystawili dwór, w którym zamieszkali z trójką dzieci. Niestety Teodor nieudolnie zarządzał gospodarstwem co sprawiło, że Mierzewo zostało wystawione na sprzedaż komorniczą. W 1887 roku, majątek zakupił baron Antoni Graeve, aby cztery lata później odsprzedać go z zyskiem Erazmowi Brzeskiemu herbu Prawdzic. Erazm z żoną Wandą z Zielonackich miał dziesięcioro dzieci i zapewne z myślą o ich przyszłości dokonał transakcji wiązanej kupując jednocześnie Królewiec i Mierzewo. Mierzewo odziedziczył najstarszy z siedmiu braci, Adolf, który w 1920 roku poślubił Aleksandrę Kurnatowską. Dwór po roku 1912 został przebudowany na eklektyczny pałac z pseudogotycką basztą. Podobno natchnieniem do jej budowy był herb Brzeskich, przedstawiający srogiego lwa stojącego na szczycie blankowanej wieży.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 52.401851° 17.661898°