OSTRZESZÓW

Ulica Zamkowa 6

W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki w ramach budowy systemu obronnego państwa wzniósł w Ostrzeszowie zamek, który był siedzibą starosty królewskiego. W końcu XIV wieku zamek był własnością Władysława Opolczyka, a w 1402 roku Władysław Jagiełło przyłączył Ostrzeszów do Korony. Podczas potopu szwedzkiego bastion został zniszczony, ale szybko go odbudowano i do 1785 roku był siedzibą sądów ziemskich i grodzkich. Od końca XVIII wieku zaczął popadać stopniowo w ruinę, którą pogłębiła rozbiórka murów w 1843 roku. Do dziś zachowały się resztki murów i wieża nazywana „Kazimierzowską”

Galeria – 2021

Lokalizacja – GPS: 51.426760° 17.932007°