SKOKI

Powiat wągrowiecki

Pałac w Skokach został wystawiony w 1870 roku na miejscu dawnego dworu, prawdopodobnie z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Carla Cunowa, chociaż w większości opracowań budowę pałacu przypisuje się Pawłowi Zakrzewskiemu i jego drugiej żonie Stanisławie Łubieńskiej. Wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ Zakrzewscy weszli w posiadanie Skoków dopiero w 1882 roku, kiedy otrzymali zapłatę za sprzedaż Sierosławia. Źle zarządzany majątek w Skokach popadł w długi i został przejęty przez bank koszaliński, od którego w 1889 roku aktywa odkupił Ludwik Piątkowski.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 52.674144° 17.156632°