KOZIA GÓRA

Powiat białogardzki

Od średniowiecza majątek w Koziej Górze należał do pomorskiego rodu von Podewilsów, których główne siedziby mieściły się w Podwilczu i Kręgu. Nie wiadomo, kiedy wybudowano rezydencję w Koziej Górze, ale w 1818 roku majątki objął Heinrich von Podewils, który przebudował dwór na okazały pałac i założył wokół niego park i ogród. Kolejną właścicielką majątku była hrabina Jadwiga Ponińska z domu Podewils, która pod wpływem ogólnie panującej w tym czasie mody dobudowała niewielką neogotycką oranżerię. Spadkobiercy hrabiny w miejscu oranżerii wybudowani skrzydło południowo-wschodnie rezydencji, nawiązujące do architektury warownej, mającej przypominać o rycerskich korzeniach rodu Podewilsów.

Galeria – 2022

Lokalizacja – GPS: 54.014987° 15.819925°